پاسخ یمن به عربستان با نسل دوم زلزال

نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن یکی از پایگاه‌های نظامی عربستان سعودی را در جیزان به وسیله موشک زلزال2 هدف قرار دادند.