صحنه سقوط جنگنده در مرز ترکیه

پیش از ظهر امروز ترکیه یک فروند جنگنده را در مرز ترکیه-سوریه هدف قرار داد.