پرونده مهدی هاشمی!!!

توضیحات دکتر زاکانی در مورد پرونده مهدی هاشمی همایش ” دانشگاه، مبداء تحولات” با حضور دکتر علیرضا زاکانی در سالن اجتماعات شهید آوینی دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز