تظاهرات گسترده مردم آمریکا علیه تبعیض نژادی

رویترز از تظاهرات مردم نیویورک در اعتراض به کشته شدن یک مرد سیاهپوست توسط یک پلیس سفیدپوست به بهانه سوت زدن مقابل پاسگاه‌ های پلیس در منطقه هارلم خبر داد.
از زمان تبرئه شدن "دانیل پانتالئو" افسر پلیس مسئول قتل "اریک گارنر" سیاهپوست تظاهرات اعتراض آمیز در آمریکا شکل گرفته زیرا اکثر مردم نیویورک بر این باورند که هیئت منصفه دادگاه باید علیه این افسر پلیس پرونده‌ ای به اتهام ارتکاب جرایم مجرمانه تشکیل می داد.