سبک زندگی و نسبت ما با عالم غرب__قسمت چهارم (آخر)

سلام بسم الله الرحمن الرحیم

سلسله نشست های راهبردی سبک زندگی با حضور دکتر احمد رهدار

موضووعات مورد بحث در بخش آخر:

سیر دین پژوهی و دین خواهی ما در مقابل غرب چگونه باید باشد؟

رشد و غی چیست؟

گام های نظام سازی چیست؟

السلام علی من التبع الهدا

یاعلی