اشاره مدیر شبکه جهانی ولایت به اقدامات تفرقه افکن تشیع انگلیسی

اشاره مدیر شبکه جهانی ولایت ٬ آیت الله دکتر حسینی قزوینی در برنامه زنده «با کاروان اربعین» ٬ به اقدامات تفرقه افکن تشیع انگلیسی همراه با فتاوای مراجع تقلید در مورد توهین به مقدسات اهل سنت