اعلام رسمی جنگ نفتی سعودی علیه ایران توسط دولت

اعلام جنگ نفتی عربستان علیه ایران و روسیه