ترکیه تصاویر هشدار به جنگنده روسی را منتشر کرد

ارتش ترکیه ویدئویی را منتشر کرد که بر طبق آن ادعا می کند مربوط به هشدار دادن به بمب افکن روسی در مرزهای سوریه با ترکیه است.