مقایسه فرهنگ وهابیت با شیعه

ببینید یک کودک شیعه چه فرهنگی داره و در مقابل وهابیت جنایتکار چه به بچه هاشون یاد میدن!!!

مذهبیشبهه شیعه وهابیت داعش داعشی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x