تست صدا و ساند چک کنسرت خنده - حسن ریوندی

از دلهره نگو...از خستگی پرم...بی تو میشینمو...روزارو میشمرم با من قدم بزن..... www.hasanreyvandi.com