سوتی و کل کل خنده دار حسن ریوندی در برنامه زنده

حسن ریوندی مهمان ویژه شبکه ۵ با اجرای هومن حاجی عبداللهی است که آیتم های بسیار ویژه و تقلید صدا و شومنی های مختلفی در آن اجرا شده است www.hasanreyvandi.com