اتفاقات معمولی در دوستی های دختر و پسر

در شبکه های اجتماعی مجازی شما می‌توانید خود واقعی تون باشید یا که می تونید اصلا خودتون نباشید... که این مورد دومی زیاد اتفاق می‌افتد...