مستند «ردپا» پشت پرده ارتباطات (عباس یزدان پناه یزدی) قسمت نهم

مستند «ردپا» مجموعه ای 10 قسمتی است که به واقعیت و پشت پرده زندگی عباس یزدان پناه یزدی پرداخته و پرده از ارتباطات پشت پرده وی بر می دارد.