سه تار: نیما عمرانی - تمرین بیات کرد از حسین علیزاده

تمرین بیات کرد - آهنگساز: حسین علیزاده - سه تار: نیما عمرانی - مرداد ۱۳۹۴ - استودیو نیمساز