کل کل های حسن ریوندی با دومجری کشور - خنده دار

ویدئوی طنز بسیار زیبایی را امروز انتخاب کردیم با حضور مجریان طناز و شناخته شده ایران یعنی مجری و جواد یحیوی .. این کلیپ که دارای زمان نسبت طولانی تر از کلیپ های گذشته است را تقدیم می کنیم به همه ی هموطنان عزیزمان که امیدواریم لحظات همه شما خوبان شاد باشد