انیمیشن رفقای خوب.

115
04 آذر 1394

در انیمیشن «رفقای خوب»، رفقای خوب سعی می کنند که به مردم بی دفاع و فقیر جهان خدمت کنند!!!!!!

طنزی از شکل گیری رژیم صهیونیستی و ...


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x