مومن نسب: شبکه های اجتماعی یا ضد اجتماعی؟!

آیا وایبر یک تکنولوژی است؟ ما بدون اینکه متوجه باشیم چه اطلاعاتی در اختیار این نرم افزارها قرار می دهیم؟ روشن شدن دوربین و ضبط صدا...