نماهنگ «خط قرمز» از گروه ارزشی نبض

101
04 آذر 1394

سینا دستخوش بهمراه گروه ارزشی بنض در واکنش به اهانت مجله فرانسوی شاری ابدو به ساحت پیامبر رحمت قطعه خط قرمز را تولید کرده اند. نماهنگ این قطعه نیز توسط تلویزیون اینترنتی نصر تولید شده است .


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x