خط آزاد - حمله به ناو USS Liberty

رجانیوز: «حمله ارتش اسرائیل به ناو جنگی آمریکا و کشتار حدود 36 نفر از خدمه این ناو» شاید بیشتر به یک داستان فانتزی در یک مجله عامه‌پسند شبیه باشد اما اینگونه نیست و این اتفاق در سال 1967 روی داده است.