سردار حاج قاسم سلیمانی برسر مزار جهاد مغنیه

سردار حاج قاسم سلیمانی با حضور در ضاحیه لبنان علاوه بر دیدار با سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان بر سر مزار شهید جهاد مغنیه فرزند شهید عماد مغنیه حاضر شد و به قرائت قرآن پرداخت.