سخنان فراموش شده روحانی

مسئله واردات 23 کشتی شکر از هند و برزیل این روزها در حالی مطرح است که عدم خرید چغندرقند از کشاورزان و تعطیلی کارخانه های قند و شکر موجب ورشکستگی فعالان این بخش شده است.