پرچم رژیم صهیونیستی بعد از جنگ

پرچم اسرائیل بعد از جنگ