اولین فیلم پرتاب ماهواره «فجر» توسط ماهواره بر «سفیر فجر»

خبرنگار شبکه العالم روز دوشنبه گزارش داد، این ماهواره به وسیله موشک ماهواره بر "سفیر فجر" به فضا پرتاب شد و در مدار زمین قرار گرفت.
خبرنگار العالم تأکید کرد که این ماهواره به دست کارشناسان ایرانی ساخته شده است.
این چهارمین ماهواره ایرانی است که کشورمان به فضا پرتاب می کند.
خبرنگار العالم خاطرنشان کرد، ماهواره فجر در مدار و در ارتفاعی بین 250 تا 450 کیلومتری زمین قرار گرفت.