استقبال جدید روحانی از منتقدان دولت: خدا عقل سالم بده، به بدن سالم+سند

استقبال جدید روحانی از منتقدان دولت: خدا عقل سالم بدهد، به بدن سالم

واکنش روحانی به منتقدین در هفتمین جشنواره بین المللی فارابی :