مستند « کیفرخواست » قسمت سوم

111
04 آذر 1394

مستند « کیفرخواست » بازخوانی جنایت های دکتاتوری سیاه حکومت پهلوی است که اکنون 36 سال از سقول آن می گذرد.

فیلم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x