صبح و شام پیغمبری کنید!

کلیپی کوتاه از صحبت های اخیر حجت السلام پناهیان درباره لزوم انتشار گسترده نامه مقام معظم رهبری به جوانان اروپا و آمریکای شمالی