گزارش-مستند «سنگرهای انقلاب»

امام خمینی (ره): مساجد سنگر است، سنگرها را پر کنید.

در جریان انقلاب اسلامی مساجد بسیاری مرکز تجمع مردمی و سخنرانی های انقلابیون بوده است که در این مستند به این موضوع پرداخته می شود.