میرکاظمی: اگر دولتمردان پاسخگو نباشند از "کدخدای دولت" سؤال می‌کنیم

نماینده مردم تهران گفت: اگر دوباره در روزنامه‌های زنجیره‌ای ببینیم که افراد دولت مصاحبه کرده‌اند که مجلس در رابطه با برداشت اعتبارات از صندوق اشتباه کرده این‌بار سوال را از کدخدای دولت خواهیم کرد.