افشاگری توکلی درباره نقش مهدی هاشمی در پرونده "استات اویل"

نماینده مردم تهران گفت: در ژوئن ۲۰۰۲ و ژانویه ۲۰۰۳ شرکت ملی نفت دولتی نروژ دو نوبت به فرزند رئیس‌ جمهور اسبق پول داده تا وی استات اویل را برای انعقاد قراردادی در پارس جنوبی کمک کند.

فیلم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x