فیلم ارسالی از دوربین نصب شده ماهواره بر سفیر فجر در فضا

116
04 آذر 1394

فیلم ارسالی از دوربین نصب شده ماهواره بر سفیر فجر در فضا

به همراه تصویر لحظه آزاد شدن ماهواره فجر در فضا و حرکت آن


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x