آموزش روش نقد کردن از زبان روحانی

حسن روحانی رئیس جمهور در سی و دومین دوره جایزه کتاب سال: برخی‌ها فکر می‌کند با خارجی حرف زدن گوشه استقلال خراشیده و سایش پیدا می‌کند / رئیس‌جمهور در مراسم جایزه جهانی کتاب سال گفت: نقد در فضای آزاد امکان پذیر است‬‫ نه اینکه دو نفر چگونه راه می‌روند/ نمی‌شود برای ممیزی کتاب ۱۰۰ اصل داشته باشیم.