مستند به روایت دربار ، قسمت هشتم ، برخورد شاه با خواسته های مردم

مستند به روایت دربار ، قسمت هشتم ، تقابل شاه و مردم و برخورد با خواسته های ملت

مستند «به روایت دربار» روایتی از دوران حکومت پهلوی‌هاست و برای اولین بار از جزئیاتی تاریخی از این دوران پرده برمی‌دارد که تاکنون در رسانه‌های رسمی ایرانی انعکاسی نداشته است.