امام خامنه ای: آمریکایی‌ها دچار خطای در تحلیل هستند!

امام خامنه ای: آمریکایی‌ها دچار خطای در تحلیل هستند!