امام خامنه ای: جنگ نرم هسته ای

امام خامنه ای: موضوع هسته ای بهانه ای است برای فشار بر ملت ایران