مستند «کدخدای بی دهکده»

این مستند به بررسی سیاست های خارجی آمریکا در قرن 21 می پردازد.