آیت الله خاتمی: دوره‌ای که بتوان با نیش و کنایه کسی را از صحنه بیرون کرد، گذشته است!

خطیب موقت تهران پیام مردم به مسئولان را ایستادگی مردانه در صحنه عنوان کرد و ادامه داد: تشکر مسئولان از مردم با خدمت کریمانه و خدمت بیشتر محقق می‌شود و آنها باید به مردم محبت و مهر صادر و خشم و عصبانیتشان را کنترل کنند.