میوه جدید دیپلماسی لبخند: تحریم جدید دانشگاه آمریکا علیه دانشجویان ایرانی

دانشگاه بین المللی ماساچوست آمریکا، در راستای فشار بیشتر به ایران و افزایش تحریم های علمی علیه پیشرفت های کشورمان، تحصیل دانشجویان ایرانی در رشته های مهندسی مکانیک، مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر ، فیزیک و شیمی را ممنوع اعلام کرد!