اراده سیاسی برای اعلام نتایج آزمایش بنزین وجود ندارد؟!

اراده سیاسی برای اعلام نتایج آزمایش بنزین وجود ندارد؟!

فیلمازموننفتبنزینسیاسیدولت

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x