اراده سیاسی برای اعلام نتایج آزمایش بنزین وجود ندارد؟!

146
04 آذر 1394

اراده سیاسی برای اعلام نتایج آزمایش بنزین وجود ندارد؟!

فیلمازموننفتبنزینسیاسیدولت

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x