شرح حدیث اخلاق توسط امام خامنه ای، عبرت گرفتن از حوادث

شرح حدیث اخلاق توسط رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه ای (حفظه الله)

موضوع: « عبرت گرفتن از حوادث »