روزنه 163 ، چه اهمیتی دارد که سه مسلمان به قتل برسند؟!

283
04 آذر 1394

فرهنگ نیوز: روزگاریکه انگار هیچ ارزشی در آن مطلق نیست و همه چیز را می توان در نسبت با منافع سیاستمداران بد یا خوب خواندش.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x