معضل اقتصادی-فرهنگی جامعه ما (1)

120
04 آذر 1394

معضل اقتصادی-فرهنگی جامعه ما (1)

به کجا چنین شتابان؟...ترویج فرهنگ مصرف گرایی

فیلم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x