تاخ و تاز دانشگاه آزاد بر قوانین نظام آموزشی

دانشگاه آزاد در حالی 2000 رشته محل آموزشی را در دفترچه آزمون امسال خود ثبت کرده است که تنها 250 مورد از آنها تایید شده و مابقی غیرقانونی است!!