دومینوی واردات و تعطیلی کارخانجات داخلی، صنعت فولاد قربانی واردات

بعد از اینکه براثر واردات بیش از حد شکر توسط وزارت صنعت دولت راستگویان و در پی آن تعطیل شدن کارخانه های تولید شکر کشور و بیکار شدن حدود 400 نفر در همین کارخانه ها، وزارت صنعت این بار با بی تدبیری در واردات فولاد از خارج، باعث ضرر بالای صنایع فولاد کشور شده و تولیدکنندگان داخلی را به خطر انداخته است!!