وزیر ارتباطات : دلیل قطع ارتباطات در ایلام

151
04 آذر 1394

وزیر ارتباطات:دلیل قطع ارتباطات در ایلام،قطع برق بود

فیلمایلاموزیر ارتباطاتتازهاي تکنولوژيتکنولوژي

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x