هجوم دولتی ها به سمت اتاق بازرگانی

هجوم دولتی ها به سمت اتاق بازرگانی

حمید حاجی ابراهیم زرگر مطرح کرد:
اتاق بازرگانی برنامه محور بر مبنای فناوریهای همگرا/ برای تحول، نقشه راه داریم/ از دولتی شدن اتاق جلوگیری می‌کن