« ای ایران ای مرز پر گهر » به زبان ترکمنی

انتشار ترانه "ای ایران ای مرز پر گهر" به زبان ترکمنی همزمان با سفر کاروان سرزمین برادری به استان گلستان