دبه کردن خودرو سازان در قبال وام خودرو

259
04 آذر 1394

وام هایی که قرار بود شهروندان را صاحب خودرو کند اما دست بر قضا جیبشان را خالی می کند.

فیلمخودرو سازانوام خودروخودرووامایران

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x