هکر ۱۶ ساله دستگیر شد

پسر ۱۶ ساله در لندن به اتهام هک کردن تاک تاک دستگیر شد.

تاک تاک یک شرکت خدماتی اینترنت پر سرعت و تلویزیون های کابلی در انگلیس است که هفته ی گذشته هم پسر ۱۵ ساله ایی در شمال ایرلند به اتهام هک همین شرکت بازداشت شده بود.