از کلاهبرداری در لباس امدا خودرو تا زندگی در جوار یک پرتگاه

در بسته خبری هفتگی ذره بین موضوعاتی مانند:کلاهبرداران در لباس امداد خودرو،زندگی کنار پرتگاه،کلاهبرداری یک شرکت لیزینگ اشاره شده است.