هشدار داعش به فرانسوا اولاند: ما باز می گردیم و به فرانسه حمله می کنیم

تروریست های فرانسوی داعش هشدار دادند حملات جدیدی را در فرانسه انجام خواهند داد.

فیلمهشدار داعشفرانسوا اولاندتروریستالقاعدهروسیه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x