هشدار داعش به فرانسوا اولاند: ما باز می گردیم و به فرانسه حمله می کنیم

106
04 آذر 1394

تروریست های فرانسوی داعش هشدار دادند حملات جدیدی را در فرانسه انجام خواهند داد.

فیلمهشدار داعشفرانسوا اولاندتروریستالقاعدهروسیه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x